Ameliavän blir du genom att betala in en årsavgift på 100kr för en person eller 200kr för en familj. Meddela sedan namn, hemadress samt mailadress här eller ring Barbro Phipps: 0708 399369 eller 031/208683. Detta behövs för vårt medlemsregister.

Ditt bidrag, litet som stort och gärna som månadsgivare är otroligt värdefullt och varmt välkommet till plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529  mottagare: Amelias Vänner.  Det enklaste om man blir månadsgivare är att använda sig av stående banköverföring.

Pengarna går oavkortat till barnhemmets konto då vi står för bankavgifter och överföring. Allt du ger når fram. Som Ameliavän får du regelbundet nyhetsbrev och inbjudningar till olika träffar.

Du får naturligtvis nyhetsbreven även om du inte registrerar dig som Ameliavän. Glöm bara inte att ge oss din mailadress.